Skippa länkar

Ängö runt

Längd: ca 1.5h

Svårighetsgrad: 3/5 (viss erfarenhet krävs)

Vacker och varierande tur genom skyddat vatten och ut mot öppet hav.

Du startar färden norrut i Systraströmmen och sedan paddlar du vidare genom Fredriksskanskanalen. Därefter fortsätter du norrut inomskärs upp förbi Lindö och rundar Kullö. Vill du gå iland och ta en paus, så passar fint på Kullö. Sedan fortsätter du österut förbi Ängös norra spets där du når öppet hav. Du fortsätter sedan söderut och svänger in mellan Ängö och Varvsholmen. Där är du tillbaka i skyddat vatten och kan se Kalmars nya bostadsområde växa fram som konstrast till Ängös äldre bebyggelse. Efter att du paddlat under Ängöbron, så är du tillbaka i Fredsriksskanskanalen och har bara en kort bit kvar till vår brygga.